Home

Zij-instroom onderwijs

Al 15 jaar uw partner in het opleiden en begeleiden van zij-instromers.

zij-instroom onderwijs
zij-instroom onderwijs favicon

Preselectie

Preselectie op geschiktheid voor leraarschap.

zij instroom primair onderwijs

Coaching

Zij-instroom coaching zowel online als offline.

zij instroom voortgezet onderwijs

Begeleiding

Persoonlijke begeleiding middels klassenconsulten.

zij instromers onderwijs

Training

Praktijkgerichte tips en adviezen.

zij instroom voortgezet onderwijs

Intervisie

Gezamenlijk dilemma's uit de klas oplossen.

Zij-instroom traject

Zij-instromers beschouwen het volgen van ons oriëntatietraject als doeltreffend. Enerzijds ontdekt de kandidaat of hij/zij over voldoende aanleg voor de specifieke competenties van het leraarschap beschikt. Anderzijds krijgen scholen hiermee vooraf duidelijkheid over de talenten en ontwikkelpunten van de kandidaat. Het traject eindigt met een assessment. De uitkomsten van dit assessment worden verwerkt in een rapportage met een conclusie en advies. 

Om zij-instromers tijdens het werkervaringstraject effectief te begeleiden is het nodig te investeren in een planmatige aanpak. In zeer praktische trainingssessies wordt stilgestaan bij de rollen waar een leraar in de dagelijkse onderwijspraktijk mee te maken krijgt. Hierbij wordt ruimschoots aandacht besteed aan de pedagogische en didactische competenties van de leraar.

Door het volgen van de zij-instroom coaching verbetert de leerkracht, vanuit vastgestelde leerdoelen, zijn of haar functioneren op het gebied van:

 • adequate instructies
 • interactie met leerlingen
 • activerende didactiek
 • pedagogische tact
 • effectief klassenmanagement

Onze werkwijze op maat

Het goed opleiden van zij-instromers is een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen. Door intensief samen te werken en theorie en praktijk met elkaar te verbinden, wordt de kwaliteit van de opleiding van de zij-instromer aanzienlijk vergroot. Wij hechten veel belang aan het goed begeleiden en coachen van zij-instromers die al tijdens het opleidingstraject de verantwoordelijkheid voor een klas hebben. Om deze doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen in de praktijk hebben wij een succesvol begeleidingstraject ontwikkeld.

Onze ervaringen

Wij hebben ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van volledige begeleidingstrajecten voor het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Denk hierbij aan voorlichting, coaching, training en coördinatie. 

Hierbij een aantal van onze opdrachtgevers:

 

 • De Haagse Hogeschool
 • RBO
 • OSG Metrium
 • Studelta
 • Trainees in het onderwijs
 • Talentiko
 • Lukida
Leonie Verweij van Zij-instroomonderwijs.nl

Leonie Verweij

initiatiefnemer

Ons team

Wij zetten ons al meer dan 15 jaar in voor het behoud van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten. Wij geloven dat scholen deze leraren kunnen binden door gerichte begeleiding in de vorm van zij-instroom training en coaching op pedagogisch en didactisch vlak. Vanuit een oplossingsgerichte visie ondersteunen wij zowel individuele docenten als docententeams. Onze kracht is de praktijkgerichte benadering van onze begeleiding.

Enthousiast geworden?

Wij kijken graag gezamenlijk hoe het zij-instroom onderwijs traject bij uw organisatie kan worden ingericht. Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  Powered by Docenttalent.nl